Als sterke belangenvertegenwoordiger in de Tilburgse samenleving, staan wij voor een zichtbare positie die actief de betrokkenheid zoekt om invloed uit te oefenen op het wonen in Tilburg.
Vanuit onze netwerken zijn we een gesprekspartner die transparant en met respect voor ieders waarden nauw samenwerkt met de huurders, WonenBreburg en de gemeente.  We weten wat er leeft in onze stad, doordat we sterk verankerd zijn. Hierdoor oefenen we krachtig onze invloed uit op betaalbaar en prettig wonen in Tilburg, voor nu en in de toekomst. Ons enthousiasme draagt bij aan samenwerkingsvormen waardoor we onze legitimiteit borgen en we samen sterk staan. Zo realiseren wij samen met onze partners zorgeloos en duurzaam wonen, in onze leefbare stad Tilburg
 
Stedelijk Bewoners Overleg (SBO) voert op Tilburgs niveau overleg met de gemeente Tilburg en andere organisaties, namens alle corporaties in Tilburg en omgeving.